แบบนี้ซิอยุธยา 4.0 กับเครื่องอบสมุนไพร Herbal Drying Oven