October 2019

October 1, 2019

ชาวอยุธยาต้อนรับพ่อเมืองคนใหม่

ทุกภาคส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้การต้อนรับผู้ว่าฯ ภานุ แย้มศรี และคุณนายนวลจันทร์ แย้มศรี อย่างอบอุ่น ขณะที่ทุกภาคส่วนของจังหวัดนนทบุรีให้การต้อนรับผู้ว่าสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์และแพทย์หญิงสุวรรณา […]
October 1, 2019

ส่งท่าน ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์

ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ที่ฝากสิ่งดีๆและเป็นประโยชน์แก่ชาวอยุธยาไว้มากมาย “เมื่อท่านอยู่เราดีใจเมื่อท่านลาไกลเราคิดถึง”