April 2000

April 2, 2000

ลองหรือยัง กับร้านอาหารครัวปลาอยุธยา

ร้านอาหารที่จะคล้ายแนวอาหารป่าแต่มาเปิดในย่านตัวเมือง เมนูมากมายหลายรายการจะมีรสชาติที่จัดตามสไตล์บ้านๆ ไทยๆ ไม่เหมือนอาหารที่มีขายในเมืองทั่วไป อย่างเช่น กบทอด จะใช้กบตัวใหญ่มากเสริฟมาเต็มจาน ฉู่ฉี่ปลาเนื้ออ่อน […]