ประวัติวีรกรรมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ บ้านพรานนก