ส่งแรงเชียร์ให้ผู้เข้าประกวด Miss Ayutthaya หมายเลข MA16