ที่นี่อยุธยา ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13 พฤษภาคม 2561