เผยแพร่ประกาศคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฉบับที่​ 2