อำเภอพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่แจกหน้ากากผ้าแก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส