หยิบมาเล่า>โรตีสายไหม อยุธยา (ประวัติความเป็นมาสู่ของฝากขึ้นชื่ออยุธยา)

ไทย