พ่อเมืองกรุงเก่าเดินหน้าเสริมความรู้ให้ชุมชน “ คนเมืองมีถัง คนบ้านมีโอ่ง ” ต่อยอดสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างต่อเนื่อง