พบกับพีพี พัชญา เพียรเสมอ ที่งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560