ร้านเก๋ๆที่ต้องแวะมาเช็คอิน ถ้ามาเยือนถิ่นกรุงเก่า