พบกับแป้ง พรภัสร์ชนก มิตรชัย ลูกสาวไชยา มิตรชัย ที่งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560