พบกับกุน กิตติคุณ ตันสุหัส The Face Men Thailand ที่ งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560