เยี่ยมเยือนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้แคมป์พักอาศัยของคนงาน