เยี่ยมชมการจัดทำหน้ากากอนามัยที่อำเภอบางปะอินร่วมกับห้างบิ๊กซีอยุธยา