อยุธยาร่วมจัดรณรงค์สร้างการรับรู้และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนา คลองสวยน้ำใส ณ​ วัดเชียงรากน้อย และวัดเปรมประชา