อบจ.พระนครศรีอยุธยาจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถบรรทุกน้ำ เพื่อร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเล่นน้ำประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ให้กับประชาชนที่มาเล่นน้ำสงกรานต์ ในระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2566