สะพานปรีดี-ธำรง สะพานคอนกรีตข้ามแม่น้ำป่าสักเข้าเกาะเมืองอยุธยา แห่งแรก

ไทย