สมทบทุนสร้างอุโบสถ วัดพระญาติการาม จ.พระนครศรีอยุธยา