วางแผนในการบริหารจัดการติดตามสถานการณ์จากโรค COVID-19