วัดวชิรธรรมาราม วัดหนึ่งเดียวของไทย ที่ศรีลังกาจะมอบหน่อต้นศรีมหาโพธิ์ให้มาปลูกที่วัด