ยิ่งใหญ่แห่ศรัทธากับพิธีบวงสรวงสักการะบูรพกษัตริย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ พระนครศรีอยุธยา