พิธีปล่อยขบวนแห่เจ้าแม่ทับทิมที่ยิ่งใหญ่ของชาวไทยเชื้อสายจีน จ.พระนครศรีอยุธยา