พาณิชย์ภาคตะวันออกแถลงข่าว เตรียมจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนภาคตะวันออก สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ปี 2566