ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สั่งปิดสถานที่เพิ่มเติมจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย