ประมวลภาพภาพบรรยากาศการประดับไฟและการประดับตกแต่งในงาน”ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ปี 2561″