ประมวลภาพการประกวดนางสาวอยุธยา 2561 ณ งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก 14/12/61