ประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียว จัดขบวนเรือพื้นบ้านริมสายน้ำ ต้อนรับกระบวนเรือเกียรติยศสมเด็จพระจ้าตากสินมหาราชอย่างยิ่งใหญ่