บรรยากาศการเปิดรับสมัคร ส.ส. แบบแข่งเขตเลือกตั้งวันแรกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา