นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ ให้ความรู้ในการป้องกันไวรัสโควิด19