ทำความเข้าใจกับสงครามยุทธหัตถี การต่อสู้ด้วยอาวุธบนหลังช้างในสมัยโบราณ