ตรวจเยี่ยมบริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด (TCFF) ตามโครงการตรวจเยี่ยมโรงงานเพื่อรับรู้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ. 2561 TCFF