ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณ ภายในและภายนอกเรือนจำ

ไทย