ครั้งแรกในเมืองมรดกโลกอยุธยา กับงาน “เทศกาลหุ่นอยุธยานานาชาติ” ครั้งที่ 1 Ayutthaya Harmony Puppet Network 2018 ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2561