ดำเนินการจับกุมผู้รุกล้ำเขตทางหลวง (ร้านโรตี) บนทางหลวง

ไทย