พสกนิกรชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมส่งกระบวนเรือเกียรติยศพระเจ้าตากสินมหาราชกลับกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรอย่างสมพระเกียรติ