ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา