ขนส่งอยุธยา จัดจุดคัดกรองผู้มาติดต่อราชการหวังป้องกัน COVID-19