ก่อนออกจากบ้านทุกๆวัน…ลองตั้งสติ…และลองคิดถึงสิ่งต่อไปนี้….