กกต.อยุธยา ยืนยัน เลือกตั้ง 24 มี.ค.จะมีความพร้อมกว่าเลือกตั้งล่วงหน้า