Wat Phanan Choeng Worawihan (Phanan Choeng Worawihan Temple, Phanan Choeng Royal Temple)