ข่าวเด่น ข่าวดัง ประกาศสำคัญ เรื่องน่าสนใจ ในจังหวัดอยุธยา

December 29, 2021

กรุวัดราชบูรณะ พระนครศรีอยุธยา

พระปรางค์วัดราชบูรณะมีกรุใหญ่และลึกกรมศิลปากรทำการขุดเรียบร้อยแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2500 ในปัจจุบันเปิดให้เข้าไปชมกรุได้ตามปกติ กรุพระปรางค์วัดราชบูรณะมีทั้งหมด 4 ห้องใหญ่ๆ เรียงกันลงไปแนวดิ่งโดยชั้นล่างสุดอยู่ในแนวระดับพื้นดิน […]
December 27, 2021

วัดแม่นางปลื้ม เดิมเรียกว่าวัดท่าโขลง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมืองกรุงเก่าที่ถูกพบว่าเคยมีอดีตที่รุ่งเรือง ยิ่งใหญ่เกรียงไกรอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานรวมระยะเวลากว่า 417 ปี มีเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม […]
December 27, 2021

วิหารหลวงพ่อขาว

วิหารหลวงพ่อขาวอยู่ด้านหน้าของเจดีย์ประธาน..ลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐ สันนิษฐานว่าพระวิหารน่าจะได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่ 3 เนื่องจากหน้าบันตกแต่งด้วยเครื่องถ้วยจีนเป็นลายเครือเถา ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธนิมิตรมงคลศรีรัตนไตรหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “หลวงพ่อขาว” หลวงพ่อขาวเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพักตร์ยิ้มแย้ม […]
December 26, 2021

การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่ง

เริ่มตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษที่ 21 อาณาจักรอยุธยาถูกราชวงศ์ตองอูโจมตีหลายครั้ง สงครามครั้งแรกคือ สงครามพระเจ้าตะเบ็งชเวตี้ เมื่อ พ.ศ. 2091-92 […]
December 26, 2021

อยุธยากับการขยายอาณาเขต

ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20 อาณาจักรอยุธยาได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในชาติมหาอำนาจที่สุดแห่งหนึ่งในอุษาคเนย์แผ่นดินใหญ่ และได้เริ่มครองความเป็นใหญ่โดยเริ่มจากการพิชิตราชอาณาจักรและนครรัฐทางเหนือ อาทิ สุโขทัย กำแพงเพชรและพิษณุโลก มีการโจมตีเมืองพระนครแห่งอาณาจักรขอมซึ่งเป็นมหาอำนาจของภูมิภาคในขณะนั้น […]
December 26, 2021

การกำเนิดอยุธยา

ความเป็นมาก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของอาณาจักรอยุธยานั้นไม่ชัดเจน มีเพียงข้อมูลในลักษณะตำนานในเอกสารของทั้งฝ่ายไทยและต่างประเทศ อาทิ พงศาวดารเหนือในส่วนที่เกี่ยวกับพระเจ้าสายน้ำผึ้ง พงศาวดารล้านช้างที่ว่าขุนบรมได้ให้กำเนิดบุตรเจ็ดคนไปครองเมืองต่าง ๆ โดยคนที่ห้าคือ “งัวอิน” […]
December 22, 2021

งานรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สัมผัสเรื่องราวของมหาราชอยุธยาที่ใดก็ไม่เท่ามาสัมผัสในแผ่นดินกรุงศรี🇹🇭 งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวอยุธยากลับมาอีกครั้งในรอบ 3 ปี🎇งานรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช📆24-28 กุมภาพันธ์ 2565🛕ณ สนามหลังวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาผู้เข้างานต้องได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย […]
December 21, 2021

พระนอนกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในเกาะเมืองอยุธยา

วัดโลกยสุธาราม ตั้งอยู่ที่ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ใกล้กับพระราชวังหลวงและวัดพระศรีสรรเพชญ์ อันเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรอยุธยา จึงอาจกล่าวได้ว่าที่นี่เป็นหนึ่งในวัดสำคัญภายในเกาะเมืองอยุธยา วัดโลกยสุธาราม […]
December 21, 2021

หมู่บ้านญี่ปุ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่นํ้าเจ้าพระยา ถิ่นที่อยู่ดั้งเดิมของชุมชนชาวญี่ปุ่นในสมัยอยุธยา ตรงข้ามกับหมู่บ้านโปรตุเกส ทางทิศใต้ของเกาะเมือง ซึ่งเป็นที่ตั้งชุมชนชาวต่างชาติที่เดินทางมาค้าขายในกรุงศรีอยุธยา ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านโปรตุเกส ฮอลันดา อังกฤษ […]
December 7, 2021

ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา

ตั้งขึ้นตามโครงการที่นักวิชาการไทยและนักวิชาการญี่ปุ่นปรับขยายมาจากข้อเสนอเดิมของสมาคมไทย-ญี่ปุ่น และจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเคยเสนอปรับปรุงบริเวณที่เคยเป็นหมู่บ้านญี่ปุ่น ให้จัดสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านญี่ปุ่น มาเป็นการเสนอให้จัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นสถาบันวิจัยและพิพิธภัณฑสถานเกี่ยวกับราชอาณาจักรอยุธยาโดยรวม และได้รับงบประมาณช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นเงิน 999 ล้านเยน […]
November 26, 2021

ไหว้พระ 9 วัดทริปสุดฮิต ของสายบุญ

มาค่ะ วันนี้แอดจะพาไปไหว้พระแต่ไปแบบครบเลยค่ะไหว้พระ 9 วัดทริปสุดฮิต ของสายบุญ ตอนนี้อยุธยาเปิดให้เข้าได้ปกติค่ะแต่การ์ดห้ามตกนะคะต้องใส่แมส พกเจลด้วยน๊า ทริปนี้รับรองค่ะว่ามาแล้วอิ่มบุญ […]
November 26, 2021

เส้นทางท่องเที่ยวง่ายๆที่คุณจะสามารถท่องเที่ยวครบจบใน 1 วัน

วันนี้ขอนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวง่ายๆที่คุณจะสามารถจะท่องเที่ยวได้ครบจบกระบวนการใน 1 วันเพราะแต่ละสถานที่ไม่ไกลกันมากค่ะในที่นี้เราให้จุดตั้งต้นคือสถานีรถไฟแล้วไปเริ่มกันที่ ศาลหลักเมืองก่อนเลยค่ะ ศาลหลักเมืองศาลหลักเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่บริเวณใกล้กับศาลพระกาฬและสี่แยกตะแลงแกง ถือเป็นหลักชัยคู่บ้านคู่เมืองที่ส่งเสริมความร่มเย็นเป็นสุข เป็นสิริมงคล มิ่งขวัญ […]