March 17, 2020

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ สวนแม่ สวนลูก ครั้งที่ 1/2563

วันนี้ (17 มี.ค.63) ที่ห้องประชุมมงคลบพิตร 1 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี […]
March 16, 2020

เยี่ยมเยือนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้แคมป์พักอาศัยของคนงาน

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 14:00น. ณ สถานที่พักพิงชั่วคราวหมู่3 […]
March 14, 2020

ประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563เวลา 09:00 น. ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ […]
March 13, 2020

ประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 15:00 น.ที่หน้ามุขชั้น 1 […]
March 13, 2020

“รู้ทัน COVID 19”

เมื่อเวลา 13:30 น.วันที่ 13 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมอโยธยา ชั้น […]
March 11, 2020

พระราชวัง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทร์เกษม

พิพิธภัณฑ์สถานภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทย ในวังหน้าที่ประทับเดิมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดดเด่นด้วยหอสังเกตการณ์ข้าศึกสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ทรงใช้เป็นหอดูดาว พร้อมด้วยพลับพลาจตุรมุขที่ประทับชั่วคราวและสถานที่ออกว่าราชการในรัชกาลที่ 4 เมื่อครั้งเสด็จประพาสอยุธยา […]
March 11, 2020

วังช้างอยุธยา แล เพนียด

วังช้าง แล เพนียด: ปางช้างแห่งเดียวที่สร้างอยู่บนพื้นที่มรดกโลก ซึ่งก็คือกรมพระคชบาลเดิม ใจกลางเกาะเมืองอยุธยา ให้บริการนักท่องเที่ยวในการขี่ช้างชมโบราณสถานตั้งแต่ศาลหลักเมืองไปถึงบึงพระราม พร้อมชมโชว์ช้างและกิจกรรมอื่นๆ […]
March 11, 2020

วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา

เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกแห่งแรกในประเทศไทยตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยอาคารหลังแรก ตามบันทึกของคณะบาทหลวงและ พระคุณเจ้าฟร็องซัว ปาลูว์บันทึกไว้ว่า […]
March 10, 2020

เยี่ยมชมการจัดทำหน้ากากอนามัยที่อำเภอบางปะอินร่วมกับห้างบิ๊กซีอยุธยา

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น. นายภานุ […]
March 7, 2020

ล่อซื้อหน้ากากอนามัยขายเกินราคา

วันที่ 6 มีนาคม 2563เวลา 11.35 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรลาดบัวหลวง […]
March 7, 2020

แนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวในพื้นที่อำเภอบางซ้าย

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ […]
March 6, 2020

วัดไชยวัฒนาราม อยุธยา

วัดไชยวัฒนาราม เป็นวัดหลวงที่บำเพ็ญพระราชกุศลและที่ถวายพระเพลิงเจ้านายทุกพระองค์ แม้แต่พระอัฐิเจ้าฟ้ากุ้งก็ถูกเก็บรักษาไว้ที่นี่ วัดเดียวที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงชัยชนะเหนืออาณาจักรขอม ผังวัดจำลองมาจากนครวัด และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี พ.ศ. […]
ไทย