November 28, 2021

ความสำคัญทางประวัติศาสตร์อยุธยา 2

จนกระทั่งสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทอง ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นศูนย์กลางทางการเมืองการปกครองเมื่อ พุทธศักราช 1893 โดยรวบรวมกลุ่มเมืองที่มีความสัมพันธ์ทางด้านเครือญาติเข้าด้วยกัน อาทิ […]
November 28, 2021

ความสำคัญทางประวัติศาสตร์อยุธยา 1

กรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย บริเวณที่แม่น้ำสำคัญ 3 สายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำลพบุรี […]
November 27, 2021

วัดวรเชษฐาราม (ในเกาะ)

วัดวรเชษฐาราม (ในเกาะ)สถานที่ถวายเพลิงพระศพสมเด็จพระเนรศวรมหาราช โดดเด่นด้วยเจดีย์ศิลปะอยุธยาตอนกลางที่เชื่อกันว่ามีการเปิดกรุและพบผอบล้อมรอบด้วยพระปางนาคปรก พระประจำวันเกิดพระเนรศวรมหาราช พร้อมชมซากโบสถ์หน้าบันเครื่องถ้วยคล้ายวัดมหาธาตุ เมื่อครั้งที่สมเด็จพระเนรศวรเสด็จไปตีเมืองอังวะ ทรงตั้งทัพที่ท่าแก้ว เมืองหางหลวง […]
November 27, 2021

วัดเจ้าปราบ

วัดเจ้าปราบ สร้างยุคอยุธยาอยู่ในเกาะเมืองอยุธยาด้านทิศใต้ปัจจุบันเป็นวัดร้างอยู่ริมถนนอู่ทอง(หรือถนนรอบเกาะ) ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตรงข้ามวัดพุทไธศวรรย์ ยุคอยุธยา วัดเจ้าปราบน่าจะเป็นแลนด์มาร์กของเกาะเมืองทางทิศใต้จึงมีกล่าวถึงในเอกสารเก่า(เช่น ตำราแบบธรรมเนียมในราชสำนักครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนหน้าที่ตำรวจ) ชื่อวัดว่าเจ้าปราบน่าจะหมายถึงเจ้านายที่เกี่ยวข้องการปราบปรามทั้งภายในและภายนอกพระนครและควรเกี่ยวข้องกับอาวุธยุทโธปกรณ์เพราะมีคลังดีบุก และย่านตลาดเหล็กกับถนนเหล็กอยู่บริเวณนั้น […]
November 27, 2021

วัดตะเว็ด

เป็นวัดร้าง ตั้งอยู่ริมคลองประจามตำบลสำเภาล่ม อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลักฐานทางโบราณคดีของวัดตะเว็ดที่เหลืออยู่ในปัจจุบันมีเพียงผนังอาคารด้านสกัด มีจั่วเป็นรูปสามเหลี่ยมและเหลือเพียงด้านเดียว พอจะสันนิษฐานได้ว่าเป็นอิทธิพลของสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ – […]
November 27, 2021

วัดไชยวัฒนาราม

เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทางฝั่งตะวันตกนอกเกาะเมือง วัดไชยวัฒนารามเป็นวัดสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททอง พ.ศ. 2173โดยเดิมบริเวณที่ตั้งของวัดแห่งนี้เคยเป็นที่อยู่ของพระราชมารดาที่ได้สิ้นพระชนม์ไปก่อนที่พระเจ้าปราสาททองได้เสวยราชสมบัติเป็นกษัตริย์ เมื่อพระองค์ได้เสวยราชสมบัติพระองค์จึงได้สร้างวัดไชยวัฒนารามขึ้นเพื่ออุทิศผลบุญนี้ให้กับพระราชมารดาของพระองค์และอีกประการหนึ่งวัดนี้อาจถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือเขมรด้วยจึงทำให้มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมส่วนหนึ่งมาจากปราสาทนครวัด
November 27, 2021

วัดกษัตราธิราชวรวิหาร

เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหารตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอพระนครศรีอยุธยานอกเกาะเมืองทางด้านทิศตะวันตกตรงข้ามกับวังหลังหรือวังสวนหลวงเดิมชื่อ “วัดกษัตรา” หรือ “วัดกษัตราราม” วัดกษัตราธิราชวรวิหารเป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมีพระปรางค์เป็นประธานของวัดในสมัยรัชกาลที่ 1เจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์กรมพระราชวัง และกรมขุนอิศรานุรักษ์ […]
November 27, 2021

วัดตูม

ตั้งอยู่ริมถนนสายประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยใช้เป็นที่สำหรับลงเครื่องพิชัยสงครามวัดตูมได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์เรื่อยมาและได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงในรัชกาลที่ 4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินหลายครั้ง โดยเฉพาะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้มีการทำพิธีลงยันต์และอักขระลงในธงพระครุฑผ่าห์เพื่อพระราชทานเป็นธงไชยเฉลิมพลแก่ทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 รูปพระประธานในโบสถ์วัดตูมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญภายในวัดตูมคือ “หลวงพ่อทองสุขสัมฤทธิ์”เป็นพระพุทธรูปสำริดทรงเครื่องปางมารวิชัยโดยมีลักษณะพิเศษ คือบนพระเศียรขององค์พระสามารถเปิดออกและมีน้ำไหลซึมออกมาตลอดเวลาเชื่อกันว่าเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์สามารถรักษาโรคภัยให้หายได้และผู้มีขอพรมักจะประสบผลสำเร็จโดยเฉพาะในด้านอาชีพหน้าที่การงาน
November 26, 2021

วัดนางกุย

สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยากว่า 400 ปีเป็นวัดที่ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านใต้ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกมีสิ่งสำคัญประจำวัดคือพระพุทธรูปศิลา สมัยทวารวดีผู้ที่สร้างวัดนางกุย คือ นางกุยเป็นผู้มีทรัพย์สินเงินทองมากมาย ตั้งอยู่เลขที่ 30 […]
November 26, 2021

วัดธรรมาราม

วัดเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโบราณแห่งนี้สันนิษฐานว่าสร้างมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเมื่อประมาณ 415 ปีก่อนแต่ไม่ปรากฎว่าสร้างมาตั้งแต่ในรัชสมัยใดหรือใครเป็นผู้สร้าง เมื่อคราวที่พม่ายกทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยามักเลือกบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของค่ายเนื่องจากเป็นเส้นทางหลักของการคมนาคมทางน้ำและจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่ง
November 26, 2021

วัดดุสิดาราม

สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๑๐๐และรับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๑๑๐หนังสือคำให้การชาวกรุงเก่าตอนที่กล่าวถึงพระอารามหลวงในกรุงศรีอยุธยาระบุชื่อวัดแห่งหนึ่งว่าวัดดุสิตมหาพระนเรศวรทรงสร้างสันนิษฐานว่า หมายถึงวัดดุสิดารามในพิธีพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒสัตยา(ไม่ปรากฏพ.ศ.) โบราณสถานสำคัญเจดีย์ประธาน วัดนี้มีเจดีย์สูงใหญ่เป็นโบราณสถานสำคัญของวัด […]
November 26, 2021

วัดประดู่ทรงธรรม หรือ วัดประดู่โรงธรรม

สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีตั้งอยู่ในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะเมืองบริเวณกลุ่มวัดในเขตอโยธยาเดินทางโดยรถยนต์ตามเส้นทางถนนจากวงเวียนเจดีย์วัดสามปลื้มไปทางทิศเหนือ ประวัติวัดประดู่ทรงธรรมในปัจจุบันเกิดจากการรวมพื้นที่วัดโบราณ 2 วัดคือ วัดประดู่ และ วัดโรงทาน (วัดโรงธรรม) […]