January 20, 2021

7 เงื่อนไขเตรียมรับเยียวยา ‘เราชนะ’

เริ่มโอน 5 กุมภาพันธ์ 2564 มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป […]
January 18, 2021

อยุธยา เมืองน้ำ ถนนขนานคลอง เหมือนเมืองเวนิส

อยุธยา บริเวณศูนย์กลางอำนาจมีน้ำล้อมรอบคล้ายเกาะ ด้านเหนือ แม่น้ำลพบุรี, ด้านตะวันตก แม่น้ำเจ้าพระยา, ด้านตะวันออก แม่น้ำป่าสัก, […]
January 14, 2021

ชิลล์ๆที่เขื่อนพระราม 6

เขื่อนพระราม 6 เป็นเขื่อนทดน้ำแห่งแรกของประเทศไทย สร้างกันแม่น้ำป่าสักเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 เดิมชื่อ เขื่อนพระเฑียรฆราชา […]
January 13, 2021

ศาลหลักเมืองพระนครศรีอยุธยา

สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือทั้งศาลหลักเมืองและเสาหลักเมืองพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบันคือของใหม่ เนื่องจากหลักเมืองดั้งเดิมชำรุดสูญหายไปจากเหตุการณ์ในอดีต โดยศาลหลักเมืองสวยงามที่เห็นสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 คราวสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี […]