สถานที่ท่องเที่ยว

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ต่างๆ ในจังหวัดอยุธยา และทุกอำเภอไม่ว่าจะเป็น วัด โบราณสถาน ที่สถานที่เที่ยวไม่ใช่วัด ของอยุธยา แหล่งจับจ่าย ซื้อของฝาก ช้อปปิ้ง ในจังหวัด

December 1, 2021

วัดโคกพระยา

สำรวจวัดโคกพระยาสถานที่สำเร็จโทษประหารชีวิตพระเจ้าแผ่นดิน-เชื้อพระวงศ์..วัดโคกพระยา ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองศรีอยุธยา ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัดหน้าพระเมรุ สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นหรือก่อนหน้านั้น เพราะปรากฏหลักฐานในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาว่า ในปี พ.ศ. ๑๙๒๕ […]
November 28, 2021

หลวงพ่อโต วัดพนัญเชิงวรวิหาร

หลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรรัตนนายกพระพุทธรูปศิลปะอู่ทองตอนปลายปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบขนาดหน้าตักกว้าง ๑๔.๒๐ เมตรสูง ๑๙.๒๐ เมตร วัสดุปูนปั้นลงรักปิดทองหลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรรัตนนายกหรือพระโตของชาวอยุธยาองค์นี้ถือกันว่าเป็นพระโบราณคู่บ้านคู่เมืองกรุงศรีอยุธยามาแต่แรกสร้างกรุง พงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ระบุว่าสร้างขึ้นเมื่อ […]
November 28, 2021

วัดใหญ่ชัยมงคล

เดิมชื่อ “วัดป่าแก้ว” หรือ “วัดเจ้าไท”ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะพระนคร ปัจจุบันเป็นพื้นที่ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จุดเด่นของวัดได้แก่เจดีย์องค์ใหญ่ที่เชื่อกันว่า […]
November 28, 2021

“หน้าบันพระอุโบสถ” วัดหน้าพระเมรุ

“หน้าบันพระอุโบสถ” วัดหน้าพระเมรุตั้งอยู่ที่ริมคลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยอยู่ในส่วนหลังคามุขเด็จด้านสกัดด้านหน้าเป็นหน้าบันศิลปะอยุธยามีลักษณะแบบแผนการจำหลักที่คล้ายคลึงกับหน้าบันที่อยู่ตามปราสาทหินในศิลปะสถาปัตยกรรมขอมซึ่งนิยมจำหลักเป็นรูปเทพเรียงเป็นชั้นๆหรืออาจเป็นเรื่องราวปางต่างๆ ของเทพเจ้าโดยจำหลักเป็นรูปคนเต็มหน้าบันมีลวดลายแทรกเป็นส่วนน้อยหน้าบันแห่งนี้จำหลักไม้เป็นรูปเทพชุมนุม ๒๖ องค์ รายล้อมอยู่รอบพระนารายณ์ทรงครุฑยืนอยู่บนหน้ากาล(ตัวเกียรติมุข) ลักษณะแบบแผนการจำหลักรูปเทพสวมชฎาเทริด […]
November 28, 2021

วัดบางกะจะ

วัดบางกะจะ(เดิมเรียกวัดท้ายแหลมบางกะจะ)ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ตำบล สำเภาล่มสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายอาณาเขตพื้นที่วัดเป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและป่าสักเป็นสามแยกแม่น้ำที่แม่น้ำป่าสักมาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นศูนย์การค้าที่สำคัญในสมัยอยุธยาตรงข้ามฝั่งแม่น้ำมองเห็นวัดพนัญเชิงและป้อมเพชร บริเวณริมน้ำหน้าวัดเป็นหาดทรายมูลยาวตลอดแนว โบราณสถานภายในวัดมีเจดีย์องค์ใหญ่ฐานทรงเหลี่ยมซึ่งสร้างในสมัยอยุธยาและทำการบูรณะภายหลังวัดบางกะจะ สร้างขึ้นเมื่อใดยังไม่มีหลักฐานแน่นอนเพราะไม่มีเอกสารใดกล่าวถึงชื่อวัดมีแต่กล่าวถึงที่ตั้งของวัดดังนี้ พงศาวดารเหนือ […]
November 27, 2021

วัดวรเชษฐาราม (ในเกาะ)

วัดวรเชษฐาราม (ในเกาะ)สถานที่ถวายเพลิงพระศพสมเด็จพระเนรศวรมหาราช โดดเด่นด้วยเจดีย์ศิลปะอยุธยาตอนกลางที่เชื่อกันว่ามีการเปิดกรุและพบผอบล้อมรอบด้วยพระปางนาคปรก พระประจำวันเกิดพระเนรศวรมหาราช พร้อมชมซากโบสถ์หน้าบันเครื่องถ้วยคล้ายวัดมหาธาตุ เมื่อครั้งที่สมเด็จพระเนรศวรเสด็จไปตีเมืองอังวะ ทรงตั้งทัพที่ท่าแก้ว เมืองหางหลวง […]
November 27, 2021

วัดเจ้าปราบ

วัดเจ้าปราบ สร้างยุคอยุธยาอยู่ในเกาะเมืองอยุธยาด้านทิศใต้ปัจจุบันเป็นวัดร้างอยู่ริมถนนอู่ทอง(หรือถนนรอบเกาะ) ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตรงข้ามวัดพุทไธศวรรย์ ยุคอยุธยา วัดเจ้าปราบน่าจะเป็นแลนด์มาร์กของเกาะเมืองทางทิศใต้จึงมีกล่าวถึงในเอกสารเก่า(เช่น ตำราแบบธรรมเนียมในราชสำนักครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนหน้าที่ตำรวจ) ชื่อวัดว่าเจ้าปราบน่าจะหมายถึงเจ้านายที่เกี่ยวข้องการปราบปรามทั้งภายในและภายนอกพระนครและควรเกี่ยวข้องกับอาวุธยุทโธปกรณ์เพราะมีคลังดีบุก และย่านตลาดเหล็กกับถนนเหล็กอยู่บริเวณนั้น […]
November 27, 2021

วัดตะเว็ด

เป็นวัดร้าง ตั้งอยู่ริมคลองประจามตำบลสำเภาล่ม อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลักฐานทางโบราณคดีของวัดตะเว็ดที่เหลืออยู่ในปัจจุบันมีเพียงผนังอาคารด้านสกัด มีจั่วเป็นรูปสามเหลี่ยมและเหลือเพียงด้านเดียว พอจะสันนิษฐานได้ว่าเป็นอิทธิพลของสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ – […]
November 27, 2021

วัดไชยวัฒนาราม

เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทางฝั่งตะวันตกนอกเกาะเมือง วัดไชยวัฒนารามเป็นวัดสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททอง พ.ศ. 2173โดยเดิมบริเวณที่ตั้งของวัดแห่งนี้เคยเป็นที่อยู่ของพระราชมารดาที่ได้สิ้นพระชนม์ไปก่อนที่พระเจ้าปราสาททองได้เสวยราชสมบัติเป็นกษัตริย์ เมื่อพระองค์ได้เสวยราชสมบัติพระองค์จึงได้สร้างวัดไชยวัฒนารามขึ้นเพื่ออุทิศผลบุญนี้ให้กับพระราชมารดาของพระองค์และอีกประการหนึ่งวัดนี้อาจถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือเขมรด้วยจึงทำให้มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมส่วนหนึ่งมาจากปราสาทนครวัด
November 27, 2021

วัดกษัตราธิราชวรวิหาร

เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหารตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอพระนครศรีอยุธยานอกเกาะเมืองทางด้านทิศตะวันตกตรงข้ามกับวังหลังหรือวังสวนหลวงเดิมชื่อ “วัดกษัตรา” หรือ “วัดกษัตราราม” วัดกษัตราธิราชวรวิหารเป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมีพระปรางค์เป็นประธานของวัดในสมัยรัชกาลที่ 1เจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์กรมพระราชวัง และกรมขุนอิศรานุรักษ์ […]
November 27, 2021

วัดตูม

ตั้งอยู่ริมถนนสายประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยใช้เป็นที่สำหรับลงเครื่องพิชัยสงครามวัดตูมได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์เรื่อยมาและได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงในรัชกาลที่ 4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินหลายครั้ง โดยเฉพาะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้มีการทำพิธีลงยันต์และอักขระลงในธงพระครุฑผ่าห์เพื่อพระราชทานเป็นธงไชยเฉลิมพลแก่ทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 รูปพระประธานในโบสถ์วัดตูมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญภายในวัดตูมคือ “หลวงพ่อทองสุขสัมฤทธิ์”เป็นพระพุทธรูปสำริดทรงเครื่องปางมารวิชัยโดยมีลักษณะพิเศษ คือบนพระเศียรขององค์พระสามารถเปิดออกและมีน้ำไหลซึมออกมาตลอดเวลาเชื่อกันว่าเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์สามารถรักษาโรคภัยให้หายได้และผู้มีขอพรมักจะประสบผลสำเร็จโดยเฉพาะในด้านอาชีพหน้าที่การงาน
November 26, 2021

วัดนางกุย

สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยากว่า 400 ปีเป็นวัดที่ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านใต้ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกมีสิ่งสำคัญประจำวัดคือพระพุทธรูปศิลา สมัยทวารวดีผู้ที่สร้างวัดนางกุย คือ นางกุยเป็นผู้มีทรัพย์สินเงินทองมากมาย ตั้งอยู่เลขที่ 30 […]