วัด – โบราณสถาน

August 20, 2020

วัดแม่นางปลื้ม

สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 1920 บริเวณที่ตั้งวัดเคยเป็นที่ตั้งค่ายของพม่า ซึ่งยกมาล้อมกรุงศรีอยุธยาหลายครั้ง วัดแม่นางปลื้ม ตั้งอยู่บริเวณคลองเมือง ตรงข้ามหัวรอ […]
August 15, 2020

วัดธรรมิกราช

เป็นวัดสงฆ์มหานิกาย เดิมชื่อวัดมุขราช เมื่อพระเจ้าสายน้ำผึ้งสร้างวัดพนัญเชิงนั้น พระราชโอรส คือ พระเจ้าธรรมิกราชโปรดให้สร้างวัดนี้ขึ้นที่บริเวณเมืองเก่าชื่อเมืองสังขบุรี วัดที่ถือว่าเป็นปริศนาคลี่คลายจุดกำเนิดของกรุงศรีอยุธยา ตามตำนานเล่าว่าเดิมชื่อวัดมุขราช […]
August 10, 2020

ชมจิตรกรรมฝาผนัง ที่วัดสุวรรณดาราราม

อยู่ในเขตพระนครด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะเมือง เหนือบริเวณป้อมเพชร สามารถใช้เส้นทางเดียวกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม แต่พอถึงสามแยกให้เลี้ยวขวาแล้วตรงไปประมาณ 1 กิโลเมตร อ่านตำนานสมเด็จพระนเรศวรในรูปแบบที่ไม่เหมือนกับที่ใด […]
August 9, 2020

วัดพนมยงค์

วัดนี้เป็นนามของแม่นมของพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมเป็นสวนหลวงของแม่นมยงค์ซึ่งเป็นคนดีสัตย์ซื่อ ยึดถือคุณธรรมเป็นหลักของชีวิต ขยันต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานจนสำเร็จทุกเรื่อง จึงเป็นที่โปรดปรานขององค์พระมหากษัตริย์ในสมัยนั้น ต่อมาเมื่อแม่นมยงค์ชราภาพลงและหมดอายุขัย พระมหากษัตริย์ในสมัยนั้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสวนหลวงเป็นที่ธรณีสงฆ์และให้สร้างวัดขึ้นที่นั่นโดยให้พ้องกับชื่อแม่นมยงค์เพื่อบุญกุศลจะได้ตกแก่แม่นมยงค์ […]
August 8, 2020

วัดพิชัยสงคราม สำคัญอย่างไร

วัดพิชัยสงคราม ตั้งอยู่ใกล้ ๆ กับสถานีรถไฟจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำป่าสัก สร้างขึ้นตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 1900 […]
August 5, 2020

รู้หรือไม่ ? พระราชวังโบราณอยุธยา คือ พระราชวังหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยา

พระราชวังโบราณอยุธยา คือ พระราชวังหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยา The ancient palace of Ayutthaya […]
July 30, 2020

วัดตะไกร เสน่ห์​วัด​ร้าง​ท่ามกลาง​ธรรมชาติ

วัดตะไกร เสน่ห์​วัด​ร้าง​ท่ามกลาง​ธรรมชาติ วัดตะไกรเป็นวัดร้างที่อยู่ กลางเมืองอยุธยาอีกหนึ่งแห่ง ที่มีเสน่ห์ความขลัง​ งดงาม​ และความร่มรื่นสอดคล้อง​ กับธรรมชาติได้อย่างลงตัว […]
July 30, 2020

เที่ยววัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตรงข้ามกับพระราชวังบางปะอิน หลังจากเที่ยวชมพระราชวังบางปะอิน นักท่องเที่ยวสามารถนั่งกระเช้าข้ามแม่น้ำไปเยี่ยมชมวัดนี้ได้ แก่นกลางของวัดแห่งนี้คือพระพุทธศาสนานิกายธรรมยุต หากรูปลักษณ์ที่ปรากฎนั้นโอ่โถงราวกับวิหารกอธิค ทำให้วัดนิเวศธรรมประวัติคือวัดไทยแห่งเดียวในประเทศไทยที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมยุโรป และด้วยความงดงามแปลกตานี้เอง วัดเก่าแก่สมัยรัชกาลที่ […]
July 30, 2020

วัดกุฎีดาว

อยู่หน้าสถานีรถไฟ ฝั่งตะวันออก เป็นวัดเก่าแก่ ฝีมือการสร้างงดงามยิ่ง เห็นได้จากซากอาคาร เสาบัว และยอดพระเจดีย์ที่หักโค่นลงมา แม้จะปรักหักพังไปหมดแล้ว […]
July 28, 2020

วัดประดู่ตะบอง (ร้าง)

มีการพบวิหารโบราณ มีความเก่าแก่อยู่กลางทุ่งห่างจากวัดประดู่ตะบอง ประมาณไม่ถึง 100 เมตร ลักษณะเป็นโบสถ์หรือวิหารที่เหลือแต่อิฐส่วนที่เป็นผนัง มีต้นโพธิ์ขึ้นปกคลุมรากโพธิ์หุ้มผนังส่วนหนึ่งไว้ มองดูเหมือนกับวัดค่ายบางกุ้งที่สมุทรสงคราม […]
July 27, 2020

วัดเจ้าย่า (ร้าง) สถานที่นี้มีตำนานเล่าขาน

วัดเจ้าย่า เป็นวัดร้างตั้งอยู่หมู่ที่ ๒  ตำบลคลองสระบัว  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  วัดนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของคลองสระบัว  ซึ่งอยู่นอกเกาะเมือง  ห่างจากหน้าวัดพระเมรุไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือราว […]
July 25, 2020

กราบหลวงพ่อพระมงคลบพิตร

พระมงคลบพิตรเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และศิลปะอย่างมากองค์หนึ่งของประเทศไทย เพราะสร้างขึ้นด้วยการหล่อไม่ใช่การปั้น แม้จะไม่มีหลักฐานปรากฎชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่สันนิษฐานว่าคงสร้างตั้งแต่อยุธยาตอนต้น ก่อนในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมจะทรงอัญเชิญพระมงคลบพิตรจากด้านตะวันออกของพระราชวังหลวง มายังด้านตะวันตก ซึ่งคือพื้นที่ของวิหารในปัจจุบัน   […]
ไทย