August 28, 2021

คำศัพท์เก๋ๆที่ติดปากคนอยุธยา

วันนี้จะพาไปรู้จักกับคำศัพท์เก๋ๆที่ติดปากคนอยุธยากันค่ะจะน่ารักเก๋ไก๋ขนาดไหนไปดูกันเลยค่าาา
August 28, 2021

พระสุวรรณภิงคาร

แบบศิลปะ​/สมัย​ : อยุธยา​ พุทธศตวรรษที่​ ๒๐​วัสดุ​ (ชนิด)​ : ทองคำประดับอัญมณี​ที่มา​ […]
August 28, 2021

บรรยากาศยามเย็นที่ “อ่างเก็บน้ำภูเขาทอง”

พระอาทิตย์กำลังจะลาลับเป็นสัญญาณบอกว่าให้ทุกคนได้พักผ่อนเพื่อเติมพลังสำหรับสร้างสรรค์ชีวิตใหม่ในวันพรุ่งนี้ ภายในบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำมีถนนสายสุขภาพหรือสวนสาธารณะของประชาชนที่ได้มาออกกำลังกายยามเย็น มีต้นไม้ร่มรื่น หลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้เปิดเผยข้อมูลว่า ในปี พ.ศ. 2539 – […]
August 28, 2021

เศรษฐกิจและการค้าสมัยอยุธยา 2

พระมหากษัตริย์และขุนนางมีสำเภาค้าขายกับต่างประเทศ ส่วนมากมีชาวจีนรับจ้างเป็นนายเรือและลูกเรือ สินค้าส่งออกของอยุธยาคือผลิตผลทางการเกษตรเครื่องสังคโลก และผลิตผลจากป่า เช่น งาช้าง หนังสัตว์ ไม้ […]
August 28, 2021

เศรษฐกิจและการค้า สมัยอยุธยา 1

อาชีพหลักของชาวอยุธยาคือ เกษตรกรรม มีข้าวเป็นผลิตผลที่สำคัญสามารถผลิตได้มากเพียงพอสำหรับพลเมืองของประเทศและยังเป็นสินค้าสำคัญอย่างหนึ่งที่อยุธยาส่งไปขายตลาดต่างชาติ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางการค้าขายที่สำคัญของโลก ดังนั้นอยุธยาจึงมีรายได้จากการค้าทั้งจากการส่งสำเภาไปค้าขายกับต่างประเทศและจากการเป็นพ่อค้าคนกลางโดยราชสำนักตั้งพระคลังสินค้าขึ้นมาผูกขาดสินค้าสำคัญบางประเภทซึ่งพ่อค้าต่างชาติ จะต้องซื้อขายกับราชสำนักเท่านั้น การค้าขายต่างประเทศ อยู่ภายใต้กรมคลังมีออกญาศรีธรรมราชเป็นผู้ควบคุมดูแล […]
August 28, 2021

การปกครองสมัยอยุธยา

กรุงศรีอยุธยาปกครองรูปแบบที่มีกษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ที่มีอำนาจสูงสุดในการปกครองแผ่นดินพระองค์ทรงมอบหมายให้พระบรมวงศานุวงศ์ และขุนนางปกครองดูแลเมืองลูกหลวงหลานหลวง และเมืองหน้าด่านต่างพระเนตรพระกรรณ ส่วนเมืองประเทศราชมีเจ้านายในราชวงศ์เก่าปกครอง ขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยาเมืองราชธานี สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงปฏิรูปการปกครอง […]
August 28, 2021

ลักษณะทางกายภาพของเมืองโบราณกรุงศรีอยุธยา 2

อยุธยาถูกออกแบบให้เป็นเมืองน้ำ ผังเมืองที่สมบูรณ์และสวยงามเกิดจากความรู้จากธรรมชาติอย่างลึกซึ่ง เพราะแม่น้ำหลัก 3 สาย นอกจากจะนำความอุดมสมบูรณ์มาสู่เมืองอยุธยาแล้ว เมื่อถึงฤดูฝน ปริมาณน้ำจะมีมาก […]
August 28, 2021

ลักษณะทางกายภาพของเมืองโบราณกรุงศรีอยุธยา

ศูนย์กลางของกรุงศรีอยุธยา คือ ส่วนที่เป็นเกาะเมือง มีแม่น้ำล้อมรอบ 3 สาย ตัวเกาะมีกำแพงเมืองล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง เมื่อแรกสร้างเมืองในสมัยพระเจ้าอู่ทองนั้นกำแพงเมืองทำด้วยดิน […]
August 28, 2021

ความสำคัญทางประวัติศาสตร์อยุธยา 2

จนกระทั่งสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทอง ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นศูนย์กลางทางการเมืองการปกครองเมื่อ พุทธศักราช 1893 โดยรวบรวมกลุ่มเมืองที่มีความสัมพันธ์ทางด้านเครือญาติเข้าด้วยกัน อาทิ […]
August 28, 2021

ความสำคัญทางประวัติศาสตร์อยุธยา 1

กรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย บริเวณที่แม่น้ำสำคัญ 3 สายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำลพบุรี […]
August 26, 2021

ไหว้พระ 9 วัดทริปสุดฮิต ของสายบุญ

มาค่ะ วันนี้แอดจะพาไปไหว้พระแต่ไปแบบครบเลยค่ะไหว้พระ 9 วัดทริปสุดฮิต ของสายบุญ ตอนนี้อยุธยาเปิดให้เข้าได้ปกติค่ะแต่การ์ดห้ามตกนะคะต้องใส่แมส พกเจลด้วยน๊า ทริปนี้รับรองค่ะว่ามาแล้วอิ่มบุญ […]
August 26, 2021

เส้นทางท่องเที่ยวง่ายๆที่คุณจะสามารถท่องเที่ยวครบจบใน 1 วัน

วันนี้ขอนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวง่ายๆที่คุณจะสามารถจะท่องเที่ยวได้ครบจบกระบวนการใน 1 วันเพราะแต่ละสถานที่ไม่ไกลกันมากค่ะในที่นี้เราให้จุดตั้งต้นคือสถานีรถไฟแล้วไปเริ่มกันที่ ศาลหลักเมืองก่อนเลยค่ะ ศาลหลักเมืองศาลหลักเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่บริเวณใกล้กับศาลพระกาฬและสี่แยกตะแลงแกง ถือเป็นหลักชัยคู่บ้านคู่เมืองที่ส่งเสริมความร่มเย็นเป็นสุข เป็นสิริมงคล มิ่งขวัญ […]
ไทย