March 14, 2022

เสน่ห์ของอยุธยา

เสน่ห์ของอยุธยา 🥰🥰ไม่ต้องไปหามองไกลเลยค่ะแค่แต่ละก้าวที่เราย่างผ่านโบราณสถานวัด กำแพงวัด ล้วนแล้วแต่มีเรื่องราวต่างๆซ่อนอยู่ให้เราได้ระลึกถึงภาพบรรพบุรุษเหล่าวีรชนคนกล้า ที่ปกป้องผืนแผ่นดินนี้ไว้ให้พวกเราลูกหลาน ได้อยู่อย่างสุขสบาย 🙏🏻ขอบพระคุณแผ่นดินอยุธยาที่ให้เราได้มีโอกาสลืมตามาดูความงดงาม ที่อาจจะหลงเหลือไม่มากแต่ก็น่าภูมิใจ […]
March 14, 2022

พระปรางค์ (ปรางค์ประธาน) วัดพุทไธศวรรย์

⚜️พระปรางค์ (ปรางค์ประธาน)ณ วัดพุทไธศวรรย์ จ.พระนครศรีอยุธยา..⚜️ปรางค์ประธาน วัดพุทไธศวรรย์นั้นได้รับอิทธิพลรูปแบบสถาปัตยกรรมมาจากปราสาทขอม ซึ่งขอม หรือ เขมรโบราณนั้นมีความเชื่อว่า […]
March 14, 2022

หลวงพ่อโต วัดสะตือ อ.ท่าเรือ

วัดสะตือ..สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 ปี พ.ศ.2400โดยหลวงพ่อโต หรือ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสีตั้งอยู่ที่ […]
March 14, 2022

“พระปรางค์ศรีรัตนมหาธาตุ”

“พระปรางค์ศรีรัตนมหาธาตุ”ปรางค์ประธานวัดไชยวัฒนาราม ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจตุรัสที่มุมฐานมีปรางค์ทิศประจำอยู่ทั้ง 4 ทิศรอบพระปรางค์ใหญ่ล้อมรอบไปด้วยระเบียงคต ที่เดิมนั้นมีหลังคาแต่ปัจจุบันพังทลายลงมาแล้ว ภายในระเบียงคตประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้น ปางมารวิชัยสร้างด้วยหินทรายที่เคยลงรักปิดทอง จำนวน […]
March 14, 2022

พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ (วัดหน้าพระเมรุ)

พระผู้มีมีชัยชนะเหนือหมู่มาร ทั้ง 3 โลกพระประธานในพระอุโบสถ วัดหน้าพระเมรุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ” […]
March 12, 2022

“กรุงอโยธยา”

“กรุงศรีอยุธยา” หรือชื่อเดิมว่า “กรุงอโยธยา” เป็นชื่อเมืองที่เลียนแบบมาจากชื่อเมืองของพระรามในเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งชื่อ กรุงอโยธยา ถูกเปลี่ยนมาเป็นกรุงศรีอยุธยา ในช่วงสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช […]
March 12, 2022

กรุงศรีอยุธยาสมัยพระนารายณ์

กรุงศรีอยุธยาสมัยพระนารายณ์ ภาพวาดโดย โจฮานส์ วิงบูนส์ เมื่อปี พ.ศ.2206 /ค.ศ.1663 ที่บริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดา […]
March 12, 2022

ก่อนอาณาจักรอยุธยา

ในช่วงแต่กลางพุทธศตวรรษที่ 18 ถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 19 อาณาจักรไทยได้เกิดขึ้นหลายอาณาจักร เช่น สุโขทัย ล้านนา […]
March 5, 2022

พระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาท

พระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาทตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางเป็นพระที่นั่งรุ่นแรกองค์หนึ่งที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นในพระราชวังใหม่ซึ่งย้ายจากพระราชฐานเดิมเมื่อพ.ศ. 1991 ใช้งานต่อเนื่องมาโดยตลอดจนถึงเมื่อปลายกรุงศรีอยุธยาและเป็นพระที่นั่งเก่าที่สุดเหลือร่องรอยสิ่งก่อสร้างให้เห็นในปัจจุบัน ศึกษาจากเอกสารประวัติศาสตร์หลายฉบับ อาทิ เอกสารบันทึกของชาวฝรั่งเศส ฮอลันดา โปรตุเกส […]
March 5, 2022

พระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์

พระที่นั่งสําคัญที่ปรากฏนามในเอกสารประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งสุดท้าย คือพระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์ พระที่นั่งองค์นี้ตั้งอยู่ด้านเหนือของเขตพระราชฐานชั้นกลาง ริมกําแพงเมืองใกล้แม่น้ําลพบุรี ความในพระราชพงศาวดารกล่าวถึงประวัติการสร้างพระที่นั่งองค์นี้มีความสับสนอยู่บ้าง แต่เมื่อมีการศึกษาประวัติศาสตร์และร่องรอยโบราณสถานอย่างละเอียด และอาจกล่าวได้ว่าพระที่นั่งองค์นี้น่าจะสร้างขึ้นในรัชกาลพระเจ้าสารททองเมื่อพ.ศ. 2179 […]
March 5, 2022

พระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์มหาปราสาท

สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง​ โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ 2175 แต่เดิมชื่อ “พระที่นั่งศิริยโสธรมหาพิมานบรรยงก์” สร้างเป็นปราสาทตรีมุกเป็นอาคาร 3 […]
March 4, 2022

จุด Unseen อยุธยา

คลิปนี้แอดจะพาไปพบกับจุด Unseen อยุธยาแต่ละจุดมีความน่าสนใจแตกต่างกันออกไปแต่บอกเลยค่ะว่าคลิปนี้ทีมงานเราตั้งใจทำมากเราอยากให้ทุกๆท่านรู้ว่า“อยุธยา” มีดีกว่าที่รู้จัก https://web.facebook.com/Ayutthayastation/posts/1889621924520905?__cft__[0]=AZUH8Ej-EZR71oJ5mxGiaoesNbJJ4K33W-w6C6Kh2oToAGkng59qPSRtkIEEOaJbdIZA7tLOXE6Hx-nbipq3s0dmlo8Xfj1wapgWHc-wLWCZ10B5U-mbqOUaR-3WryqS6w5K3AzwrrAfnhAuBz2hZyr2tF_BARFNFXa_WyYBTDj4ge11axc8WsOpElSFji7mLrk&__tn__=%2CO%2CP-R
ไทย